0202_02 Produkt

Na projektech pracujeme důkladně

Konstrukce, které odpovídají našim výrobním procesům, otevírají potenciály optimalizace - a my je využíváme.
Díly, které optimalizujeme dle požadavků výroby, poskytují výhody z hlediska nákladů, kvality a procesní stability. Čím dříve se zapojíme do vývojových novinek, tím efektněji můžeme naše specifické know-how vložit do služeb celkového vývoje.

Každý detail se počítá
Plánování výroby a procesů u nás probíhá ruku v ruce - známe výrobně-technické možnosti, můžeme je včas začlenit do vývoje a zohlednit je ve smyslu bezpečnosti procesu a optimalizace nákladů.

Rychleji na trhu
Fungujeme na principu simultánního inženýringu a synchronizujeme naše vývojové postupy s postupy našich zákazníků. Tím podstatně zkracujeme čas do okamžiku zahájení sériové výroby.