Orientujeme se na dlouhodobé cíle

Základem ekonomického úspěchu jsou zaměstnanci a spokojenost zákazníků a také permanentní rozvíjení kompetencí. Technologického nebo ekonomického náskoku lze dosáhnout pouze prostřednictvím komplexního postupu. Společnost Mesa Parts klade důraz na důsledné rozšiřování svých inženýrských znalostí a schopností, rozvíjí stabilní procesní řetězce a rychlé změny v oblasti technologie proměňuje v konkurenční výhody pro své zákazníky.
Výnos je cestou k budoucnosti
Orientujeme se striktně na výnos - jen tak můžeme náš podnik dlouhodobě zajistit a dále dynamicky rozvíjet. Namísto rychlých úspěchů je naším cílem kontinuální růst.

Systematicky lepší
Díky neustálému zlepšování ve všech podnikových oblastech vytváříme předpoklady pro to, abychom i do budoucna mohli optimálně plnit požadavky našich zákazníků. Systematické zlepšování kvality a produktivity zajišťuje naši konkurenceschopnost.