Životní prostředí

K zabezpečení a prosazení environmentální politiky jsou stanoveny cíle a cílové hodnoty.
K naplňování environmentálních cílů jsou zpracovány a schváleny programy EMS.