Aktuální

Aktuální

Aktuality

22. červen 2022

I nám končí školní rok!

Klasifikace se uzavírá, studenti pomalu vyhlížejí prázdniny, nastal čas pro malou vzdělávací a výcvikovou rekapitulaci.

Letošní školní rok byl u nás v Mesa Parts ve znamení celé řady vzdělávacích programů, specializovaných školení, seminářů, stáží a exkurzí. Studenti a učni spolupracujících středních odborných škol z Nového Města nad Metují a Hronova měli možnost seznámit se s naší výrobní společností, jejím provozem a získat zcela zásadní odborné znalosti a zkušenosti pro svůj další profesní rozvoj.

Naše výcvikové centrum jsme v nedávné době obohatili o unikátní tréninkové zařízení, stroj HAAS ST10, který umožňuje jak studentům odborné čtrnáctidenní souvislé praxe, tak učňům v rámci odborné přípravy, zcela nový vhled do tajemné kuchyně zvané kovoobrábění.

Mysleli jsme i na studenty vysokých škol! Exkurze studentů Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, byla prvním krokem k právě se otevírajícím možnostem hlubší spolupráce.

Abychom udělali radost i mladším žáčkům škol základních, připravili jsme pro ně nové exkurze. Kdo ví, možná jsme u některých z nich probudili nadšení pro strojařinu a ukázali cestu k budoucímu povolání.

Zúčastnili jsme se každoroční Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Bylo nám rovněž velkým potěšením seznámit se s mnohými odbornými pedagogy středních škol, kteří k nám v jarních měsících zavítali na specializovaný celodenní seminář. 

A jak jsme si v tomto školním roce vlastně vedli?

Tak toto vysvědčení nám vystaví až nová nastupující generace absolventů.

Milí pedagogové a studenti, budeme se na vás těšit zase v září! A do té doby na kovoobráběnou! 

25. únor 2019

Exkurze pro střední odborné školy

V průběhu března a dubna budou probíhat exkurze pro střední odborné školy zaměřené na práci ve strojírenství…

22. únor 2019

Seminář „NOVÉ TRENDY VE STROJÍRENSTVÍ“

Mesa Parts se jako jeden z významných zaměstnavatelů v regionu zapojila do cyklu seminářů pro pedagogické pracovníky středních škol zaměřených na obor strojírenství…

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr Infos
Akzeptieren!