Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, stav k lednu 2023:

Doceňujeme vaši návštěvu našich webových stránek a váš zájem o našispolečnost a naše produkty. Přitom zajišťujeme ochranu vašeho soukromí aosobních údajů zavedením a dodržováním příslušných předpisů o ochraně osobníchúdajů.

 

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Kontaktní údaje odpovědné osoby ve smyslu obecného nařízení EU o ochraněosobních údajů ("GDPR") naleznete v tiráži.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese datenschutz@mesa-parts.com

 

2. Ukládání přístupových údajů a souborů protokolu

Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f)shromažďujeme my nebo náš poskytovatel hostingu údaje o každém přístupu kserveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). DSGVO,shromažďujeme údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je tato službaumístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Údaje o přístupu zahrnují názevnavštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, objem přenesených dat,oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele,URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a poskytovatele, který žádostpodal.

Informace ze záznamových souborů jsou z bezpečnostních důvodů (např. proobjasnění případů zneužití nebo podvodu) uchovávány maximálně 7 dní a poté jsousmazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou vyňaty zpovinnosti výmazu až do konečného objasnění příslušného incidentu.

 

3. Cookies

Soubor cookie je malý soubor, který ukládá nastavení internetu. Téměř každáwebová stránka používá technologii cookies. Soubory cookie jsou staženy webovýmprohlížečem při první návštěvě webové stránky. Některé soubory cookie jsou velmiužitečné, protože mohou zlepšit uživatelský zážitek, když se vrátíte na webovéstránky, které jste předtím navštívili několikrát. Pokud používáte stejný terminál aprohlížeč jako předtím, soubory cookie si pamatují vaše preference, například jakpoužíváte web, a přizpůsobují zobrazované nabídky tak, aby více odpovídaly vašimosobním zájmům a potřebám.

Můžete samozřejmě také změnit nastavení prohlížeče tak, abyste přijímali pouzesoubory cookie, které jsou nezbytně nutné k provádění základních funkcí webu -všechny ostatní soubory cookie by pak již nebyly přijímány.

 

4. Nástroje pro analýzu

Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření jsou prováděna na základěčl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO. Pomocí sledovacích opatření chceme zajistitdesign založený na potřebách a průběžnou optimalizaci našich webových stránek.Na druhé straně používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávánípoužívání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizacenaší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výšeuvedeného ustanovení. Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajůnaleznete v níže podrobněji popsaných nástrojích pro sledování.

 

4.1 Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen "Google"), za účelem návrhu orientovaného na poptávku a průběžné optimalizace našich stránek. V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek, jako například

  • Typ/verze prohlížeče,
  • Použitý operační systém,
  • Referer - URL (dříve navštívená stránka),
  • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
  • Čas požadavku serveru,

jsou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace se používají k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o webových aktivitách a k poskytování dalších webových relací a služeb souvisejících s používáním internetu za účelem průzkumu trhu a designu těchto webových stránek orientovaného na poptávku. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon a pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje naším jménem. Vaše IP adresa nebude v žádném případě sloučena s jinými údaji společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné je přidělit (maskování IP). Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

5. Sociální sítě

Mesa Parts obsahuje na stránkách odkazy na Facebook, LinkedIn a Instagram. Sociální záložky jsou integrovány pouze jako odkazy na příslušné služby prostřednictvím odpovídající grafiky. Pokud na takový odkaz kliknete, dojde k přesměrování na stránku příslušného poskytovatele. V tomto ohledu nezpracováváme žádné osobní údaje. Při vyvolání odkazované stránky prostřednictvím odkazu však data zpracovává příslušný poskytovatel stránky. Jak příslušný poskytovatel s těmito údaji nakládá, lze zjistit z jeho příslušných předpisů o ochraně osobních údajů vyvoláním příslušného odkazu:

Facebook https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

6. Google Maps

Zařazujeme odkazy na službu "Google Maps" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud na takový odkaz kliknete, budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele. V tomto ohledu nezpracováváme žádné osobní údaje. Při vyvolání odkazované stránky prostřednictvím odkazu však data zpracovává obsluha stránky. Jak Google s těmito údaji nakládá, si můžete přečíst v následujících zásadách ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy

 

7. Kontaktování

Při kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře jsou údaje uživatele použity ke zpracování žádosti o kontakt a jejímu vyřízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b. (v rámci smluvních/předsmluvních vztahů), čl. 6 odst. 1 písm. f. (ostatní dotazy) DSGVO. Použitím kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním údajů. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Žádosti vymažeme, pokud již nejsou potřebné nebo byl souhlas odvolán. Každé dva roky přezkoumáváme nezbytnost; dále platí zákonná povinnost archivace. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné pro důkazní účely, jsou vyňaty z povinnosti výmazu až do konečného objasnění příslušného incidentu.

 

8. Aplikace

Údaje žadatele zpracováváme pouze pro účely a v rámci řízení o žádosti v souladu s právními požadavky. Údaje žadatele jsou zpracovávány za účelem plnění našich (před)smluvních povinností v rámci řízení o žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b. DSGVO čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO, pokud je pro nás zpracování údajů nezbytné, např. v souvislosti se soudním řízením (v Německu platí také § 26 BDSG).

Při podání žádosti je nutné, aby nám žadatelé poskytli údaje o žadateli. Povinné údaje žadatele jsou v online formuláři označeny *. Údaje uchazeče zahrnují osobní údaje, poštovní a kontaktní adresy a dokumenty k žádosti, jako je motivační dopis, životopis a osvědčení. Žadatelé nám mohou dobrovolně poskytnout i další informace.

Předložením žádosti nám žadatelé dávají souhlas se zpracováním svých údajů pro účely procesu podávání žádostí.

Pokud jsou v rámci řízení o žádosti dobrovolně poskytnuty zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 DSGVO, provádí se jejich zpracování navíc v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b DSGVO (např. údaje o zdravotním stavu, jako je stav těžce zdravotně postiženého nebo etnický původ). Pokud jsou od uchazečů v rámci procesu podávání žádostí vyžadovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 DSGVO, provádí se jejich zpracování navíc v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (např. zdravotní údaje, pokud jsou nezbytné pro výkon povolání).

Žadatelé nám mohou své žádosti zasílat prostřednictvím online formuláře na našich webových stránkách. Údaje jsou nám předávány v zašifrované podobě v souladu s nejmodernějšími technologiemi.

Žadatelé nám mohou své žádosti zasílat také e-mailem. Upozorňujeme však, že e-maily obecně nejsou šifrované a žadatelé si musí zajistit jejich šifrování sami.

Údaje poskytnuté uchazeči můžeme v případě úspěšné žádosti dále zpracovávat pro účely pracovního poměru. V opačném případě, pokud je žádost o volné pracovní místo neúspěšná, budou údaje uchazečů vymazány. Údaje žadatelů budou vymazány také v případě stažení žádosti, na což mají žadatelé právo kdykoli.

Vymazání proběhne na základě oprávněného odvolání žadatelem po uplynutí šestiměsíční lhůty, abychom mohli zodpovědět případné doplňující dotazy k žádosti a splnit naše povinnosti při poskytování důkazů podle zákona o rovném zacházení.

 

8.1. Soubor uchazečů

V rámci procesu podávání žádostí nabízíme uchazečům možnost být zařazeni do naší "skupiny uchazečů po dobu dvou let na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 DSGVO.

Dokumenty žádostí v zásobníku uchazečů jsou zpracovávány výhradně v rámci budoucích inzerátů na pracovní místa a vyhledávání zaměstnanců a jsou zničeny nejpozději po uplynutí lhůty. Žadatelé jsou informováni o tom, že jejich souhlas se zařazením do skupiny žadatelů je dobrovolný, nemá žádný vliv na probíhající proces podávání žádostí a že tento souhlas mohou kdykoli v budoucnu odvolat a oznámit svůj nesouhlas ve smyslu článku 21 DSGVO.

 

9. Orgán dozoru

Pokud nesouhlasíte s naším zpracováním údajů, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.

 

10. Změna zásad ochrany osobních údajů

Příležitostně můžeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, například pokud změníme naše webové stránky nebo pokud se změní právní nebo regulační požadavky.

Copyright 2024 Mesa Parts
Tyto webové stránky používají soubory cookie, aby vám poskytly příjemnější prohlížení.Více informací
Přijmout!